«

»

Pro 29

univerzita třetího věku

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

ÚNOR – ČERVEN 2022

cyklus virtuálních přednášek pro seniory
pořádaných ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze

Na cyklus je nutné se přihlásit v knihovně předem!