TANEČNÍ

 

Městský úřad v Lysé nad Labem

Městská knihovna Lysá nad Labem

Taneční škola FIS Mladá Boleslav

připravují

T A N E Č N Í   K U R Z Y   2020

 

ZÁPIS do podzimního tanečního kurzu 2020
bude probíhat 2. – 6. 3. 2020.

17.února 2020 proběhnou na ZŠ B. Hrozného a ZŠ Komenského nábory do tanečního kurzu, kde žáci 9. tříd dostanou přihlášku.

 

Důležité informace ke kurzu:

Taneční kurz 2020

místo: Záložna, Benátky nad Jizerou

termín: soboty od 17.00 hod., září – prosinec 2020

kurzovné: 1.600,-Kč / osoba

gardenka: 400,-Kč (je přenosná, platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené a věneček musí být zaplaceno vstupné)

doprava: 400,-Kč / osoba (bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není možné zakoupit, zastávky: Litol, Husovo náměstí, v případě zájmu Benátecká Vrutice)


Veškeré informace a případné změny najdete na:
www.knihovnalysa.cz
facebook/knihovnalysa