TANEČNÍ

 

Městský úřad v Lysé nad Labem

Městská knihovna Lysá nad Labem

Taneční škola FIS Mladá Boleslav

připravují

T A N E Č N Í   K U R Z Y   2018

 

Taneční kurz 2018

na taneční kurzy v Benátkách nad Jizerou je možné se přihlásit od 1. března 2018 v městské knihovně.

kurzovné: 1600,- Kč/osoba
gardenka: 400,- Kč (je přenosná, platí na výukové hodiny, na prodloužené a věneček musí být zaplaceno vstupné)
dopravné: 400,- Kč (bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není možné zakoupit)

Rozpisy lekcí a odjezdy autobusů budou upřesněny

Odjezdy autobusů

Lekce

Zastávka

Lysá nad Labem – Litol

Lysá nad Labem

Benátecká Vrutice
Standardní lekce

1. prodloužená
2. prodloužená
3. prodloužená
Věneček
Pozn.: Odjezd z Benátek je vždy 15 minut po skončení lekce.

mapa zastávek: https://mapy.cz/s/21Upm

 

Veškeré informace a případné změny najdete na:
www.knihovnalysa.cz
facebook/knihovnalysa