TANEČNÍ

 

Městský úřad v Lysé nad Labem

Městská knihovna Lysá nad Labem

Taneční škola FIS Mladá Boleslav

připravují

T A N E Č N Í   K U R Z Y   2018

 

Taneční kurz 2018

kurzovné: 1600,- Kč/osoba
gardenka: 400,- Kč (je přenosná, platí na výukové hodiny, na prodloužené a věneček musí být zaplaceno vstupné)
dopravné: 400,- Kč (bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není možné zakoupit)

Rozpis lekcí

Standardní lekce (vždy od 17:00 do 19:00 hod., Benátky n. J.) – 8. 9., 15. 9., 22. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 29. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12.

Prodloužené (vždy od 16:30 do 19:00 hod., Benátky n. J.) – 1. prodloužená 29. 9.,
2. prodloužená 27. 10., 3. prodloužená 17. 11.

Věneček (od 19:00 do 24:00 hod., Mladá Boleslav) – 8. 12. 2018

Odjezdy autobusu

Odjezdy autobusů

Lekce

Zastávka

Lysá nad Labem
nádraží

Lysá nad Labem
náměstí + sídliště

Benátecká Vrutice
Standardní lekce 16:15  16:20  16:30
1. prodloužená  15:45  15:50  16:00
2. prodloužená 15:45 15:50 16:00
3. prodloužená 15:45 15:50 16:00
Věneček 17:45 17:50 18:00
Pozn.: Odjezd z Benátek je vždy 15 minut po skončení lekce.

mapa zastávek: https://mapy.cz/s/2IH0E

 

Veškeré informace a případné změny najdete na:
www.knihovnalysa.cz
facebook/knihovnalysa