Připravujeme…


*************************************************************************************************

VELIKONOČNÍ KONCERT

pondělí 22. DUBNA 2019
od 16.00 hod.

tradiční koncert, na kterém se nám letos představí žesťový soubor BRASSTET

**********************************************************************************************************

OSMIMILIMETROVÉ VZPOMÍNKY

úterý 23. DUBNA 2019
od 18.00 hod.

Projekce historických filmů věnujících se čestnému předsedovi místních hasiců josefu Havlínovi.
*************************************************************************************************

PÉČE O ČLOVĚKA S DEMENCÍ

středa 25. DUBNA 2019
od 18.00 hodin

Přednáška určená především pečujícím rodinám, které se starají o blízkého s Alzheimerovou nemocí.

*********************************************************************************************************

LYSKÝ MONTMARTRE

sobota 25. KVĚTNA 2019
od 10.00 hodin, Zámecká ulice

Prezentace místních výtvarníků a výtvarných prací studentů a žáků zdejších základních a středních škol
v rámci městských slavností Lysá žije.

*********************************************************************************************************

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ZÁMECKÉHO PARKU

sobota 1. ČERVNA 2019
od 10.00 hodin

Všechny zájemce o historii našeho města srdečně zveme na komentovanou prohlídku zámeckého parku s Mgr. Kateřinou Adamcovou, Ph.D.. Vzhledem k omezené kapacitě účastníků je nutné si místo na prohlídce předem v knihovně rezervovat!