Připravujeme…

 

BANÁT – české vesnice na březích Dunaje

čtvrtek 6. KVĚTNA 2021
od 18.00 hod.

on-line cestopisná přednáška Pavla Chluma

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ZÁMECKÉHO PARKU

sobota 29. KVĚTNA 2021
od 10.00 hod.

komentovaná prohlídka s Mgr. Kateřinou Adamcovou, Ph.D.