Archiv tagů: zrušeno – karanténa

Bibliografické citace

Citace, bibliografické citace, plagiát – povídání o povinnosti uvádět zdroje informací v textu