Čvn 11

uzavření dětského oddělení

UZAVŘENÍ DĚTSKÉHO ODDĚLENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Dětské oddělení Městské knihovny Lysá nad Labem bude z důvodu rekonstrukce budovy od 1. července do 15. září 2021 pro veřejnost uzavřeno!!!

Čvn 03

upozornění

UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Městská knihovna Lysá nad Labem bude z důvodu přerušení dodávky vody ve dnech 16. – 17. června 2021 uzavřena!!

Dub 07

upozornění

Naši milí čtenáři,
při návštěvě knihovny prosíme o dodržování protiepidemických opatření:
– 1 uživatel na 15 m2 (tj. v naší knihovně bude moci být současně max. 10 uživatelů)
– dodržování 2m rozestupů
– nošení roušek a dezinfekce rukou při příchodu do knihovny
– nebude v provozu dětský koutek
– použití PC bude možné jen na nezbytně nutnou dobu (např. k rychlému vyhledání informace, k poslání dokumentu k tisku..)
– uživatel, který je držitelem průkazu ZTP, bude mít právo na přednostní obsloužení
Předem moc děkujeme za pochopení, trpělivost a dodržování těchto pravidel.
Vaše knihovna

Úno 01

hádanka

HÁDANKA
na červen

Naši milí čtenáři,

léto se blíží, určitě se na něj těšíte stejně jako my, ale abychom Vás pobavili, máme tady připravenou další hádanku. Věříme, že po jejím přečtení budete velmi rychle znát správnou odpověď.

Pokud je Jitčina dcera matkou mojí dcery, kým jsem já pro Jitku? Jsem matkou, dcerou, vnučkou nebo jsem já Jitka?

Své odpovědi posílejte elektronicky na info@knihovnalysa.cz (do předmětu zprávy prosím uveďte: HÁDANKA) nebo svou odpověď zavolejte na tel. číslo knihovny 325 551 255 nebo vhoďte odpověď do speciální krabičky na výpůjčním pultě.

Termín pro Vaše správné odpovědi je 30. 6. 2021.

 Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který se může těšit na malou odměnu J.

 

Správná odpověď na hádanku za měsíc květen: 1.Kam čert nemůže tam nastrčí bábu.  2.Nic se nejí tak horké jak se to uvaří.

Čvn 09

taneční kurz

TANEČNÍ KURZY 2021

ZÁPIS do tanečních kurzů od 21. – 25. června 2021.

místo: Záložna, Benátky n. J. vždy od 17.00 hod. (od 2.10.2021,konkrétní termíny budou specifikovány později)
kurzovné: 1.600,-Kč / osoba
gardenka: 400,-Kč (je přenosná, platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené a věneček musí být zaplaceno vstupné)
doprava: 400,-Kč / osoba (bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není možné zakoupit, zastávky: Litol, Husovo náměstí, v případě zájmu Benátecká Vrutice)
přihlášky: v Městské knihovně Lysá nad Labem

PŘI PŘIHLÁŠENÍ JE NUTNÉ UHRADIT KURZOVNÉ !!!
Jakékoli nové informace či změny budou vždy uvedeny na našem webu a facebooku.

Kvě 14

počítačová pohotovost

POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST

1. – 30. ČERVNA 2021
každý čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin

Během června pro Vás máme k dispozici počítačovou službu, která Vám poradí se základními problémy s vyhledáváním na internetu, emailovou komunikací apod.


Služba je pro všechny účastníky ZDARMA.

Kvě 05

knižní stezka

KNIŽNÍ STEZKA

Hra, která Vás provede krásnými místy Lysé nad Labem a zároveň vyzkouší Vaše literární znalosti.
V Lysé nad Labem je mnoho krásných zákoutí, do kterých jsme pro Vás ukryli kameny s texty („bibliobalvany“), na nichž si můžete vyzkoušet znalosti naší i světové literatury. Vaším úkolem bude je objevit a poznat autora a titul knihy, ze které je citace na kameni.
Na úspěšné „hledače“ a „luštitele“ čeká malé překvapení. Stačí do knihovny přinést správné odpovědi.
Mapku ke knižní stezce si je třeba předem vyzvednout v naší knihovně.
Příjemnou procházku naším městem, bystré oko a pěknou zábavu!

Bře 09

dětská soutěž

STAŇ SE LYSOZNÁLKEM

Nová dětská soutěž „Staň se Lysoználkem“

Odpověz na otázky a odešli je na emailovou adresu: info@knihovnalysa.cz

Pak už se jen můžeš těšit na odměnu.

Otázky: otázky

Bře 02

fotosoutěž

FOTOSOUTĚŽ 2021
Fotokaranténa

25. ročník fotosoutěže

fotografie je nutné odevzdat
do 30. září 2021 v městské knihovně

Úno 11

dětská soutěž

MOUDROFOUSKOVY PUZZLE

Celoroční soutěž pro všechny děti ve věku do 15 let.
1. Hry se mohou zúčastnit děti od 0 – 15 let ve dvou kategoriích: I. kat. 0 – 8 let, II. kat. 9 – 15 let
2. Děti z I. kategorie nakreslí ilustraci k přečtené knize. Děti z II. kategorie napíšou krátkou charakteristiku hlavní postavy (2 – 4 věty)
3. Soutěžící musí najít a přečíst knihu na každé z témat, která jsou uvedena na přední straně hrací karty.
4. Po přečtení knihy a splnění úkolu (viz bod 2) dostane soutěžící část puzzle, kterou si nalepí na příslušné pole své hrací karty.
5. Kompletně vyplněnou hrací kartu je nutné odevzdat v knihovně do 12.11.2021.
6. Všechny vyplněné hrací karty budou slosovány. Tři výherci budou oceněni.

přední strana: přední strana

zadní strana:zadní strana

Starší příspěvky «