«

»

Bře 05

přednáška

PODKARPATSKÁ RUS NEBO ZAKARPATSKÁ UKRAJINA?

ČT 7. DUBNA 2022
od 18:00 hodin

přednáší PhDr. Aleš Dvořák

v městské knihovně
VSTUP ZDARMA