«

»

Dub 25

univerzita volného času

ANNA KATEŘINA ŠPORKOVÁ

ÚT 14. KVĚTNA 2019
od 17:00 hodin

přednáška z cyklu
Univerzity volného času

Přednáší Prof.JUDr.Ignác Antonín Hrdina,DrSc.,O.Praem.

Přednáška věnovaná osobnosti Anny Kateřiny Šporkové – dceři hraběte Šporka. Věnovat se pak budeme především problematice jejího sňatku z pohledu tehdejšího práva.

V Městské knihovně Lysá n/L.
VSTUP ZDARMA