«

»

Úno 18

taneční kurz

TANEČNÍ KURZY
(září – prosinec 2020)

ZÁPIS do tanečních kurzů od 2. – 6. března 2020.

místo: Záložna, Benátky n. J.
termín: soboty od 17.00 hod., září – prosinec 2020 (konkrétní termíny budou specifikovány později)
kurzovné: 1.600,-Kč / osoba
gardenka: 400,-Kč (je přenosná, platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené a věneček musí být zaplaceno vstupné)
doprava: 400,-Kč / osoba (bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není možné zakoupit, zastávky: Litol, Husovo náměstí, v případě zájmu Benátecká Vrutice)
přihlášky: v Městské knihovně Lysá nad Labem

PŘI PŘIHLÁŠENÍ JE NUTNÉ UHRADIT KURZOVNÉ !!!

Jakékoli nové informace či změny budou vždy uvedeny na našem webu a facebooku.