«

»

Úno 26

přednáška

TRVALKY V PŘÍRODNÍ JEDLÉ ZAHRADĚ

ČT 5. BŘEZNA 2020
od 18:00 hodin

přednáší Ing. Petra Vodenková
v prostorách knihovny

Ing. Petra Vodenková Vám v rámci této přednášky představí jedlé trvalky v přírodní zahradě, které tvoří podsadbu dřevin tzv. bylinné patro. Podrobněji představí vyzkoušené jedlé a léčivé trvalky jako náhradu listové zeleniny.