«

»

Lis 05

přednáška

BÝT NABLÍZKU NA KONCI CESTY…

ČT 21. LISTOPADU 2019
od 18:00 hodin

Přednáška o zkušenostech z doprovázení umírajících v péči domácího hospice.
v městské knihovně, vstup zdarma