«

»

Lis 04

přednáška

HUDEBNÍ TOULKY

ST 24. LISTOPADU 2021
od 16:00 hodin

cyklus přednášek věnovaný dějinám hudby spojený s hudebními ukázkami
přednáší: Mgr. Jana Bajerová
Vstup na akci se řídí platnými vládními nařízeními (respirátor, covid pas nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 nejdéle 180 dní před akcí)
v pobočce knihovny v LITOLI
VSTUP ZDARMA