«

»

Bře 22

přednáška

NA VLNÁCH BAROKA
Hudební proměny českého baroka

ÚT 17. KVĚTNA 2022
od 17:00 hodin

přednáší MgA. Marek Štryncl
v prostorách knihovny

vstup zdarma