«

»

Kvě 02

Lysá žije

LYSKÝ MONTMARTRE

SO 25. KVĚTNA 2019
od 10:00 do 17.00 hodin

představení lyských umělců, výtvarníků a škol v rámci městských slavností Lysá žije
v Zámecké ulici v Lysé n. L.

www.lysazije.cz, www.knihovnalysa.cz