«

»

Lis 27

koncert

VÁNOČNÍ KONCERT

NE 26. PROSINCE 2021
od 16:00 hodin

účinkuje hudební soubor VOX NYMBURGENSIS, orchestr Concertus Centrobohemicus,diriguje Jan Mikušek

v kostele Narození sv. Jana Křtitele Lysá n/L.

Výtěžek z koncertu bude věnován na obnovu varhan v kostele v Lysé n. L.

Vstup na akci se řídí platnými vládními nařízeními (respirátor, covid pas nebo potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 nejdéle 180 dní před akcí)U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.Děti do 12 let potvrzení předkládat nemusí.