«

»

Úno 01

hádanka

HÁDANKA
na březen

Naši milí čtenáři,

březen za kamna vlezem, je čas na čtení, je čas na přemýšlení a navíc je březen měsícem knihy. A proto tady máte klasiku. Určitě ji poznáte hned po přečtení prvních vět. Jak se kniha jmenuje a kdo ji napsal?

Oči všech byly upřeny na kolibu. Mžikem spatřili, jak oknem po straně vyskočil Nikola. Viděli, jak s puškou v ruce běží velkými skoky k lesu.
„Stůj! Stůj! Stůj!“
Les řval. Padla rána. A zarachotil jich celý řetěz. Radost z pohledu na utíkajícího tvora je zděděna od prapředků. Skákající Nikola byl pronásledován palbou gardistů a dobře mířenými ranami četníků.
Viděli, jak zmizel v lese.
„Dopředu! Za ním!“ křičel Lenard a potrhával řetízkem jako koňskou uzdou.
Běželi udýcháni a klopýtajíce ve sněhu.
Ale náhle zazněl z lesa před nimi hlas. Jasný a strašlivě hněvivý:
„Co mi chcete? Proč mě nenecháte s pokojem?“

Své odpovědi posílejte elektronicky na info@knihovnalysa.cz (do předmětu zprávy prosím uveďte: HÁDANKA) nebo svou odpověď zavolejte na tel. číslo knihovny 325 551 255 nebo vhoďte odpověď do speciální krabičky na výpůjčním pultu.
Termín pro Vaše správné odpovědi je 31.3.2024.
Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který se může těšit na malou odměnu.

Za inspiraci děkujeme kolegyním z Velkého Meziříčí

správná odpověď na měsíc únor: číslice, z nichž se sestavují domovní čísla