«

»

Čvc 08

hádanka

HÁDANKA
na listopad

Milí čtenáři,

na listopad jsme pro vás připravili hádanku, která prověří vaše znalosti jazyka českého. Protože jste už mnohokrát prokázali své vědomosti, věříme, že i tento testík zvládnete snadno a rychle.

1. Která věta je pravopisně chybná?
a) Odjeli na výlet beze mě.
b) Mě to nemusíš vysvětlovat.
c) Mě se to vůbec netýká.

2. Jak se vykládá význam názvu řeky Vltava?
a) tichá řeka
b) západní řeka
c) divoká řeka

3. Od čeho je odvozeno zblo ve spojení „není na tom ani zbla pravdy“?
a) od blábolení
b) od stébla
c) od zemlbáby (žemlovky)

4. Který z následujících tvarů je chybně utvořený?
a) Oslo – osloský
b) Riga – rigský
c) Vilnius – vilniuský

Odpovědi posílejte buď elektronicky na info@knihovnalysa.cz (do předmětu zprávy prosím uveďte: HÁDANKA) nebo je v knihovně můžete napsat na papírek a vhodit do sběrné krabičky J.

Termín odevzdání do 30. listopadu 2019.

Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který se může těšit na malou odměnu J.

Za inspiraci k této hře moc děkujeme kolegyním z knihovny ve Velkém Meziříčí.

Správná odpověď na hádanku za měsíc říjen: Jáma a kyvadlo – E.A.Poe