«

»

Kvě 11

Cesta kolem světa

CESTA KOLEM SVĚTA

PÁ 10. ČERVNA 2022
od 18:00 do 22.00 hodin

akce pro dívky ve věku od 8 do 11 let
v městské knihovně
Na akci je nutné přihlásit se předem!