«

»

Čvn 09

veřejná zakázka

VÝZVA K VEŘEJNĚ ZAKÁZCE
Dodávka knižních regálů do pobočky Městské knihovny Lysá n. L. v LITOLI
!!! UPOZORŇUJEME !!!

Městská knihovna vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávku knižních regálů do pobočky v LITOLI.

Nabídky je možné doručit osobně či poštou  na adresu:
Městská knihovna Lysá n., L. Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem.
Lhůta pro podání nabídek: do 9. července 2014 do 12.00 hod.

Nabídky podávejte v řádně uzavřené obálce s viditelným označením:
„DODÁVKA KNIŽNÍCH REGÁLŮ – NEOTVÍRAT“

Bližší informace:  ZDE
Případné dotazy zodpovíme na tel. 602 341 764