«

»

Bře 28

veřejná zakázka

VÝZVA K VEŘEJNĚ ZAKÁZCE
Dodávka knižních regálů do Městské knihovny Lysá n. L.
!!! UPOZORŇUJEME !!!

Městská knihovna vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávku knižních regálů do oddělení dospělých čtenářů v Městské knihovně Lysá n. L.

Nabídky je možné doručit osobně či poštou na adresu:
Městská knihovna Lysá n., L. Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem.
Lhůta pro podání nabídek: do 16. května 2016 do 18.00 hod.

Nabídky podávejte v řádně uzavřené obálce s viditelným označením:
„DODÁVKA KNIŽNÍCH REGÁLŮ – NEOTVÍRAT“

Bližší informace: ZDE
Případné dotazy zodpovíme na tel. 602 341 764