«

»

Dub 05

upozornění

OMEZENÍ AKTIVIT KNIHOVNY V LITOLI

Vzhledem k otevření pobočky České pošty v Litoli dochází v litolské knihovně k omezení volnočasových aktivit pro děti.
Čtvrteční knihovní klub Litoláček jsme byli nuceni zrušit bez náhrady.
Středeční kroužky ručních prací budou do konce letošního školního roku probíhat ve stejném čase v litolské škole.
Přednášky k dějinám hudby budou od dubna přesunuty do
přízemí knihovny v Litoli.
Děkujeme za pochopení.