«

»

Bře 25

univerzita volného času

LOV JAKO SOUČÁST KULTURY
české barokní šlechty

ÚT 12. DUBNA 2016
od 17:30 hodin

přednáška z cyklu
Univerzity volného času

Přednáší vědecký pracovník AV ČR Jiří Hrbek, PhDr., Ph.D.
v Městské knihovně Lysá n/L.
VSTUP ZDARMA
 
Nedílnou součástí šlechtických panství byly od středověku lesy, které poskytovaly svým pánům nejen cenný zdroj příjmů, ale i prostor pro zábavu, pro lovení divoké zvěře. Od počátku 16. století pak dostával lov svá pevná pravidla, a lov se stal fenoménem šlechtické každodennosti a kultury. Uvedená přednáška se bude týkat jednotlivých aspektů této, vpravdě aristokratické činnosti v 17. a 18. století.