«

»

Úno 01

registrace

REGISTRACE
na jarní akce knihovny

své děti můžete hlásit na:
Velikonoce v knihovně – 24. 3. 2016
Noc s Andersenem – 1. – 2. 4. 2016


Bližší inkformace na našem facebooku či přímo v knihovně.