«

»

Dub 03

přednáška

TŘÍDÍME ODPAD

ČT 19. DUBNA 2018
od 18:00 hodin

přednáší Bc. Andrea Rousková
v prostorách knihovny

Přednáška pořádaná v rámci oslav Dne Země je věnovaná novým trendům v třídění odpadu a jeho následného využití pro výrobu nových předmětů.