«

»

Led 24

paličkování

PALIČKOVÁNÍ

ST 8. + 22. ÚNORA 2023
od 16:30 hodin

pravidelný kurz paličkování pod vedením zkušené lektorky Heleny Kubíkové

v městské knihovně