«

»

Pro 13

paličkování

PALIČKOVÁNÍ

ST 16. LEDNA 2019
od 16.30 hod.

v prostorách knihovny

Kurz paličkování pod vedením zkušené lektorky Heleny Kubíkové.
paličkování