«

»

Kvě 14

Lysá žije

LYSKÝ MONTMARTRE

SO 26. KVĚTNA 2018
od 10:00 do 17.00 hodin

představení lyských umělců a výtvarníků v rámci městských slavností Lysá žije
v Zámecké ulici v Lysé n. L.

www.lysazije.cz, www.knihovnalysa.cz