«

»

Dub 07

upozornění

Naši milí čtenáři,
při návštěvě knihovny prosíme o dodržování protiepidemických opatření:
– 1 uživatel na 15 m2 (tj. v naší knihovně bude moci být současně max. 10 uživatelů)
– dodržování 2m rozestupů
– nošení roušek a dezinfekce rukou při příchodu do knihovny
– nebude v provozu dětský koutek
– použití PC bude možné jen na nezbytně nutnou dobu (např. k rychlému vyhledání informace, k poslání dokumentu k tisku..)
– uživatel, který je držitelem průkazu ZTP, bude mít právo na přednostní obsloužení
Předem moc děkujeme za pochopení, trpělivost a dodržování těchto pravidel.
Vaše knihovna