«

»

Úno 14

kniha

V knihovně je možné si zakoupit knihu Vltavské vyhlídky fotografa Ivana Klicha.

Zároveń se v průběhu března můžete těšit na výstavu tohoto fotografa v lyské knihovně.
Komisní prodej byl ukončen 28.2.2017.