TANEČNÍ

 

Městský úřad v Lysé nad Labem

Městská knihovna Lysá nad Labem

Taneční škola FIS Mladá Boleslav

připravují

T A N E Č N Í   K U R Z Y   2017

 

Gardenky a průkazky na dopravu jsou účastníkům připravovaných tanečních kurzů 2017 již k dispozici. Je možné si je vyzvedávat!!!

Taneční kurz 2017

na taneční kurzy v Benátkách nad Jizerou je možné se přihlásit od 15. ledna 2017 v knihovně. Pro letošní rok nabízíme již jen volná místa pro chlapce!

kurzovné: 1600,- Kč/osoba
gardenka: 400,- Kč (je přenosná, platí na výukové hodiny, na prodloužené a věneček musí být zaplaceno vstupné)
dopravné: 400,- Kč (bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse není možné zakoupit)

 

Rozpis lekcí Taneční 2017

 

Standardní lekce (vždy od 17:00 do 19:00 hod. – Benátky nad Jizerou) – 9. 9., 16. 9.,
23. 9., 30. 9., 7. 10., 14. 10., 26. 10., 28. 10., 4. 11., 18. 11., 25.11.

Prodloužené (vždy od 16:30 do 19:00 hod.- Benátky nad Jizerou) – 1. prodloužená 28.9., 2. prodloužená 21. 10.,  3. prodloužená 11. 11.

Věneček (od 19:00 do 24:00 hod.- Mladá Boleslav) – 2. 12.

 

Odjezdy autobusů

Lekce

Zastávka

Lysá nad Labem – Litol

Lysá nad Labem

Benátecká Vrutice
Standardní lekce

16:10 hod.

16:15 hod.

 16:20
1. prodloužená

15:40 hod.

15:45 hod.

 15:50
2. prodloužená

15:40 hod.

15:45 hod.

 15:50
3. prodloužená

15:40 hod.

15:45 hod.

 15:50
Věneček

17:45 hod.

17:50 hod.

 17:55
Pozn.: Odjezd z Benátek je vždy 15 minut po skončení lekce.

mapa zastávek: https://mapy.cz/s/21Upm

 

Veškeré informace a případné změny najdete na:
www.knihovnalysa.cz
facebook/knihovnalysa