↑ Return to měsíčník LISTY

DALŠÍ INFORMACE

UPOZORŇUJEME na změnu vydavatele!!!!
Od čísla 1/2016 vydává Město Lysá n. L..
Veškeré informace o inzerci, distribuci, uzávěrce najdete na webových stránkách města www.mestolysa.cz.

KONTAKT: pí. Jana Křížová, listy@mestolysa.cz

**************************************************************************************************

Od dubna 2011 do prosince 2015 LISTY vydávala Městská knihovna Lysá n. L.
Všechna tato čísla najdete v elektronické podobě na webu knihovny ve složce Měsíčník LISTY – ARCHIV.